VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju no 17.oktobra

Otrdien, 13.oktobrī Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika pieņemti grozījumi noteikumos saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežojošiem pasākumiem. Sakarā ar pieņemtajiem grozījumiem Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi par izmaiņām sporta jomā (https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4309-pec-skolenu-brivlaika-7-12-klasu-skoleni-vienu-nedelu-macisies-attalinati). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 17.oktobra Valmieras Bērnu sporta skolas mācību-treniņu nodarbības audzēkņiem tiks organizētas individuāli un ārvidē. Nepieciešamības gadījumā (laikapstākļi, epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās u.c. faktori) mācību process var tikt uzsākts organizēt arī attālināti.

Par savas treniņgrupas mācību-treniņu procesa organizēšanas kārtību - treniņu laikiem un norises vietām, informācija tiks nosūtīta katram audzēknim individuāli. Audzēkņiem uz nodarbībām jāierodas treniņtērpā un ar maiņas apaviem.

Mācību process tiek turpināts organizēt atbilstoši ārkārtējās situācijas ierobežojumiem no 9.novembra ( https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4352-p). 

 Joprojām aktuāla ir skolas "Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadā". 

 Valmieras BSS administrācija