VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Aug jauno sportistu skaits Valmieras Sporta skolā

2021 septembra SAPULCE 187 2Valmieras izglītības iestādēs jaunais mācību gads rit dinamiski, arī sporta skolā. Šo mācību gadu sporta skola uzsākusi ar vairākām pozitīvām pārmaiņām – mainīts skolas nosaukums, skolas administrācijas lokācija, kolektīvam pievienojušies jauni kolēģi, kā arī ar audzēkņu skaita pieaugumu uzsākts sešdesmitās jubilejas gads.

Aktuālās un būtiskākās izmaiņas līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu ir sporta skolas nosaukuma maiņa uz “Valmieras Sporta skola”, nu skolas informāciju visās sociālo tīklu un mediju platformās varam meklēt pēc šiem atslēgas vārdiem. Skolas administrācija pārcēlusies uz rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu un atrodas 2.stāvā. Skolas pedagoģisko darbinieku pulkam pievienojušies vēl trīs treneri – hokeja nodaļā Miks Lipsbergs, BMX riteņbraukšanā Megija Agate Deičmane un vieglatlētikā Edvīns Krūms.

Ik gadu priecājamies par audzēkņu skaita pieaugumu. Iepriekšējo mācību gadu uzsākām ar 1181 audzēkni profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās, bet skolā kopumā 1332 audzēkņiem. 2021.gada janvāri no sporta skolas atdalījās viena no lielākajām sporta veidu nodaļām (basketbols), kur audzēkņu skaits sastādīja aptuveni 260 audzēkņu.

audz sk

2021./2022. mācību gadā skolas profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās mācības uzsāk 1044 audzēkņi, interešu izglītības programmās 136 audzēkņi un Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā 14 sportisti, skolā kopumā 1194 audzēkņi.

Šajā mācību gadā lielākais audzēkņu skaita pieaugums vērojams vieglatlētikas nodaļā, kur audzēkņu pulkam pievienojušies vairāk kā 40 jauno sportistu. Rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu ik dienu apdzīvo mūsu vieglatlētikas nodaļa, kur šobrīd nodrošināti teicami treniņu apstākļi. Liels jauno audzēkņu skaita pieaugums vērojams arī futbola un BMX sporta veidu nodaļās.

Priecājamies, ka Valmierā bērni ir aktīvi un Valmieras Sporta skolā arvien gaidām jaunos sportot gribētājus. Visu informāciju par iespējām iestāties skolā variet meklēt  mājaslapā vbss.valmiera.lv!