Megija Stalberga – “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”

WhatsApp Image 2018 11 09 at 14.24.50

Jau otro gadu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīko konkursu skolēniem un pedagogiem “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”, kur pavasarī pedagogiem un skolēniem  iespējams pieteikt kādu, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību, atbalstījuši vai iedvesmojuši, taču nav bijis iespējas pateikt paldies.

Valmieras Bērnu sporta skolas direktore un vieglatlētikas trenere Līga Dzene konkursā dalību pieteica pasakoties vieglatlētikas nodaļas audzēknei Megijai Stalbergai.

Megija jau ilgus gadus trenējās Valmierā pie trenera Raita Ravinska. Kā treneris atzīst, tad Megija ir viņa labā roka, jo ikdienā ir kopā ar viņu treniņprocesā un vienmēr palīdz motivēt jaunos vieglatlētus trenēties. Mācoties Valmieras Bērnu sporta skolas vieglatlētikas nodaļā Megija savu ceļu sportā veidojusi ne tikai kā sportiste, bet arī iesaistījusies dažādu pasākumu organizēšanā un vadot jauniešu brīvprātīgo iesasiti. Tāpat direktore konkursa video pieteikumā par Megiju stāsta:

“Apbrīnojams ir Megijas optimisms, neizsīkstošā enerģija, labestība, sirsnība un milzīgā atdeve, prieks vienmēr palīdzēt un atbalstīt. Jau vairākus gadus Megija ir vislabākā palīdze darbā ar jauniešiem, kad skolai ir nepieciešamība  iesaistīties kādu sporta pasākumu organizēšanā un rīkošanā. Tiešām apbrīnas vērts ir arī tas, ka Megija ļoti labi māk plānot savu ikdienas darbu un laiku – viņa skolā paspēj labi mācīties, iesaistās teātra sports, skolas domē un katru dienu regulāri nāk uz treniņiem, brauc uz sacensībām. Megija iesaistās sporta skolas ārpus nodarbību aktivitātēs un visur viņa paspēj, vienmēr viņa ir smaidīga un vienmēr ir enerģijas pilna. ”

Sākoties novembrim, konkursa labāko darbu autori un viņu pieteiktās peronas tika aicināti Rīgā uz īpašu pasākumu, kura laikā bija iespēja iepazīties ar iesniegtajiem darbiem, uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri kļuvuši par darbu varoņiem un piedalīties dažādās aktivitātēs. Tā, kā konkursa mērķis ir mikrovides uzlabošana izglītības iestādēs, veicinot tajās cieņpilnas attiecības starp ar šīm iestādēm saistītajiem cilvēkiem, noslēguma pasākumā bija iespējams diskutēt par draudzīgas vides veidošanos un nostiprināšanas iniciatīvām skolās.

Mēs priecājamies un lepojamies ar mūsu audzēkņiem, kuri bieži uzņemās iniciatīvu, palīdz un rosina aktīvu dalību gan mūsu, gan citu izglītības iestāžu vidū. Kā stāsta L. Dzene, ar Megijas palīdzību sporta skolā tiek saorganizēta jauniešu palīdzība un atbalsts dažāda mēroga sacensībām un pasākumiem. Dažreiz lūgums pēc palīdzības nāk iepriekšējās dienas vakarā un nekad no Megijas nav dzirdami vārdi – es to nevaru, es to negribu, es to nepaspēšu vai es to nedarīšu – vienmēr skan atbilde – kad, kur, cikos un cik cilvēkiem ir jābūt? – vienmēr atteicot – būs!.

Novēlam, lai ikvienā izglītības iestādē savstarpējās attiecības starp pedagogiem un viņu audzēkņiem veidotos tikpat atbalstošas un labvēlīgas. Mēs varam, gribam, un darām tā, lai mums kopā būtu labi un mūsu mērķi tiktu sasniegti!

Foto: Līga Dzene un Megija Stalberga konkursa noslēguma pasākumā.

Foto no personīgā arhīva. 

 

WhatsApp Image 2018 11 09 at 14.20.29 1 WhatsApp Image 2018 11 09 at 14.20.28 WhatsApp Image 2018 11 09 at 14.24.50 1

Drukāt   E-pasta adrese