VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Paplašinātas iespējas sporta treniņiem iekštelpās

Pamatojoties uz 1.12.2021. (prot. Nr. 78 50. §) grozījumiem Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tiek paplašinātas mācību-treniņu nodarbību iespējas iekštelpās.

Ar 2021.gada 2.decembri Valmieras Sporta skolā sporta treniņi notiek saskaņā ar MK rīkojumā noteikto:

5.42. sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:

5.42.1. iekštelpās var piedalīties: 

5.42.1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

5.42.1.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 

5.42.1.3. peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; 

5.42.1.4. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 

5.42.1.5. ne vairāk kā 20 pamata izglītības pakāpes izglītojamie līdz 12* gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.42.2. ārtelpās var piedalīties: 

5.42.2.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;

5.42.2.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.

Sports 6 Sports 7

 

* Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, 3 mēneši ir pārejas periods epidemioloģiski drošās vides nosacījumu piemērošanai bērnam no 12 gadu vecuma, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju. Saskaņā ar MK lēmumu, iekštelpās sporta treniņos ar formālajā izglītībā veiktu rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam var piedalīties bērni līdz 12 gadu un 3 mēnešu vecumam.