VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Par mācību procesa organizāciju

mwlpNrT9OfNyvEH1KYdQPamatojoties uz 17.08.2021. grozījumiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, turpmāk Valmieras novada pašvaldības iestādē “Valmieras Sporta skola”:

      •      mācību treniņu procesā piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu, uzrādītu papīra vai digitālā formā, par Covid-19 negatīvu testu gan iekštelpās, gan ārtelpās;
      •       vispārizglītojošo skolu audzēkņi testēšanu veic vispārizglītojošajā iestādē, kuru apmeklē;
      •       pirmsskolas vecuma bērniem testēšanu veic Sporta skola;
      •    reizi nedēļā audzēknis uzrāda testu grupas trenerim, kurš veic Covid-19 testu kontroli un uzskaiti visiem grupas audzēkņiem;
      •    vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 audzēkņi, nodarbības laiks nepārsniedz 90 min.;
      •     vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 mno treniņa norises telpas platības un telpas piepildījums nepārsniedz 20%. Peldēt apmācības peldbaseinos ne mazāk kā 6 m² no ūdens virsmas platības.

 

Par pirmsskolas vecuma audzēkņu testēšanas kārtību:

 • Pirmdien, 6.septembrī, no plkst.8:30 līdz 17:30 sporta skolas administrācijā J.Daliņa ielā 2 (A korpuss, 2.stāvs) jāierodas saņemt komplektu testa veikšanai;
 • Otrdien, 7.septembrī, no plkst. 8:00 līdz 13:00 skolas administrācijā J.Daliņa ielā 2 jānodod veiktais siekalu tests.

Šāda testēšanas kārtība notiks arī turpmāk.

Valmieras Sporta skola

03.09.2021.

*Foto ilustratīvs, foto autors - Jānis Ukass