Par mācību procesa organizāciju

mwlpNrT9OfNyvEH1KYdQPamatojoties uz 17.08.2021. grozījumiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, turpmāk Valmieras novada pašvaldības iestādē “Valmieras Sporta skola”:

 

Par pirmsskolas vecuma audzēkņu testēšanas kārtību:

Šāda testēšanas kārtība notiks arī turpmāk.

Valmieras Sporta skola

03.09.2021.

*Foto ilustratīvs, foto autors - Jānis Ukass

Drukāt