VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Paziņojums par vecāku līdzfinansējuma maksu ārkārtējās situācijas laikā

PAZIŅOJUMS

par vecāku līdzfinansējuma maksu ārkārtējās situācijas laikā.

 

Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumu Nr.363, no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža līdz ārkārtējās situācijas beigām ikmēneša mācību maksa Valmieras Bērnu sporta skolā tiks piemērota pēc sekojoša principa:

"1.1. piemērot 50% atlaidi vecāku līdzfinansējuma maksai par tām profesionālās ievirzes, interešu izglītības nodarbībām, kuru apguvi Pašvaldības izglītības iestādes nodrošina attālināti." t.i.:

Mācību maksa nemainīga (100% apmērā) tiek piemērota sporta veidos, kuros mācību process tiek organizēts klātienē vai klātienē un attālināti;

Mācību maksas atlaide 50% apmērā tiek piemērota sporta veidu audzēkņiem, kuriem notiek tikai attālinātās mācības. 

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu iespējams iepazīties šeit - "VPPD lēmums Nr.363"