VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Pirms nāc uz treniņu – IEVĒRO!

No 2020.gada 13.marta Valmieras Bērnu sporta skolā atsāktas klātienes mācību treniņu nodarbības.

Ikviena nodarbība notiek saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un vadlīnijām “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.maija”.

Vadlīnijas izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tās saskaņotas Veselības ministrijā. Ar šīm vadlīnijām iespējams iepazīties šeit: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4079-sportosanas-nosacijumi-arkartejas-situacijas-laika

Valmieras BSS audzēkņiem mācību treniņu nodarbībās obligāti jāievēro noteikumi:

 • mācību un treniņu norises vietā ierasties ne ātrāk kā 5-10 minūtes pirms nodarbības sākuma;
 • uz mācību treniņu nodarbību ierasties sporta tērpā, nodarbībā iekštelpās ar maiņas apaviem;
 • Sporta bāžu ģērbtuves tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumā apavu maiņai un virsdrēbju nolikšanai - obligāti trenera uzraudzībā (visu personīgo mantu novietošana ar 2 metru distanci!);
 • ievērot fiziskās distancēšanās pasākumus, obligāti vismaz divu metru distanci;
 • ievērot personīgās higiēnas noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tai skaitā veikt roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm, vai roku dezinfekcijas līdzekli, obligāti pirms un pēc treniņa un pēc vajadzības treniņa laikā;
 • ievērot trenera un mācību treniņu bāzes pārvaldnieka norādījumus;
 • mācību treniņa laikā izmantot personīgo inventāru. Ja tiek izmantots Skolas inventārs, vai sporta bāzei piederošs inventārs, tad pirms inventāra izmantošanas treneris veic tā dezinfekciju;
 • jebkura inventāra izmantošana jāsaskaņo ar treneri;
 • informēt treneri, ja ir slikta pašsajūta un aizdomas par veselības pasliktināšanos;
 • atstāt sporta bāzi uzreiz pēc treniņa.

Izglītojamajiem aizliegts:

 • drūzmēties mācību un treniņu norises vietā un tai piederošajās koplietošanas telpās, ierodoties, uzturoties un atstājot to;
 • vienlaicīgi trenēties kopā ar citas treniņgrupas izglītojamiem;
 • izmantot sporta bāzes dušas;
 • izmantot sporta bāzes inventāru bez trenera saskaņojuma;
 • lietot Skolas inventāru bez trenera atļaujas;
 • izmantot koplietošanas dzēriena automātus;
 • nepamatoti uzkavēties mācību un treniņu norises vietā pēc nodarbības beigšanās;
 • ierasties mācību treniņu nodarbībās izglītojamajiem, kuri atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu;
 • ierasties mācību treniņu nodarbībās, ja ir slikta pašsajūta, elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas saslimšanas;

 Skolas iekšējās kārtības noteikumi uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas laiku pieejami mājaslapas sadaļā "Dokumenti".