VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Savstarpēja nodarbību vērošana - ideju avots mācību-treniņu procesa dažādošanai Covid-19 ierobežojumu laikā

Nod veros 2021Šobrīd iestājušies labvēlīgi laika apstākļi darbam ārvidē un visas Valmieras Bērnu sporta skolas sporta izglītības programmas turpina darbu āra apstākļos. Atsevišķām nodaļām apstākļi ierasti-BMX, airēšanas slaloms, futbols var teikt, ka pilnvērtīgi apgūst sava sporta veidu specifiku. Vienīgais  ierobežojums ir darbs grupās pa 10 audzēkņiem. Savukārt atsevišķi sporta veidi - peldēšana, hokejs, daiļslidošana diemžēl ilgstoši darbojas savam sporta veidam nepiemērotos apstākļos un pamatā strādā pie vispārējās fiziskās sagatavotības.

Joprojām nav zināms, vai un kad varēs atsākties pilnvērtīga sacensību sezona, līdz ar to mācību-treniņu procesā iestājusies zināma rutīna.

Lai atbalstītu pedagogus un veicinātu radošu pieeju mācību procesam, mēneša garumā esam organizējuši nodarbību vērošanas starp sporta veidiem. Treneriem pēc izvēles tika dota iespēja vērot kāda cita sporta veida nodarbību. Lielākā interese bija par vieglatlētikas nodaļas darbu. Citu sporta veidu treneriem, kuri ar saviem audzēkņiem  pamatā turpina strādāt pie fiziskās sagatavotības, bija vēlēšanās vērot vieglatlētikas speciālistu nodarbības, šādā veidā paņemot kādu ideju turpmākajam darbam.

Devām iespēju arī jaunajiem pedagogiem iejusties vērtētāju lomā un vērot jau pieredzējušu treneru nodarbības, šādā veidā paškritiski analizēt savu darbu.

Kopumā, kā vērotāji tā vērojamie procesu vērtēja pozitīvi. Gatavojoties nodarbībai tika piestrādāts pie treniņa organizācijas kvalitātes, savukārt  vērtētājs varēja piedomāt vai savā ikdiens darbā strādā radoši un kvalitatīvi.

Arī iepriekš esam piekopuši šādu savstarpējo vērošanas praksi, bet tie bija atsevišķi gadījumi. Periodiski plānojam šādus  nodarbību vērošanas ciklus atkārtot. Paldies treneriem par izturību šajos neierastajos darba apstākļos!

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Rulle

Direktora vietnieks izglītības jomā