VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Valmieras Bērnu sporta skolā atsākušies treniņi klātienē

Valmieras Bērnu sporta skolā (VBSS) ir atsākts klātienes mācību treniņu process. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, treniņi atsākas sportistiem vecumā no septiņiem gadiem. Audzēkņiem, kuriem ir pamatots iemesls nodarbību neapmeklēšanai klātienē un kuri ir jaunāki par septiņiem gadiem sadarbībā ar treneri iespējams turpināt mācības attālināti.

Mācību process VBSS tiek organizēts, stingi ievērojot valsts institūciju izstrādātos normatīvos aktus un noteiktos drošības pasākumus, kurus izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Veselības ministriju. Skolā izstrādāti arī jauni iekšējās kārības noteikumi ārkārtējās situācijas periodam.

Audzēkņi uz nodarbībām drīkst ierasties ne ātrāk kā 5-10 minūtes pirms nodarbības. Šāda prakse jāievēro, lai nenotiktu treniņgrupu plūsmas pārklāšanās un tiktu ievēroti drošības pasākumi. Arī treniņu norises vieta jāatstāj uzreiz pēc nodarbības beigām. Strikti jāievēro divu metru distance pilnīgi visās sporta bāzēs, ārtelpās un treniņu procesā. Jāveic roku dezinfekcija. Treniņu procesā audzēkņiem jāizmanto savs inventārs, gadījumos, kad tiek izmantots skolas inventārs, treneris veic tā dezinfekciju. Sporta bāzēs jāveic arī virsmu un koplietošanas telpu dezinfekcija.

Rūpējoties par pašu un citu veselību, Valmieras Bērnu sporta skola vēlreiz uzsver, ka nodarbības nedrīkst apmeklēt audzēkņi, kuriem ir slikta pašsajūta, elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas saslimšanas un aicina ikvienu rūpēties par veselību, sportojot mājās vai svaigā gaisā.

„Ik gadu aprīlī un maijā VBSS ir saspringts sacensību kalendārs – audzēkņi gatavojas un piedalās sezonas svarīgākajos mačos, izslēgšanas spēlēs un finālturnīros. Basketbolā, florbolā un hokejā notiek cīņas par godalgotām vietām Latvijas jaunatnes čempionātos, bet citos sporta veidos – pirmie sezonas mači un atklāta jaunā āra sezona. Šogad pieredzam nebijušu situāciju – sacensības atceltas, strādājām attālināti, un tikko esam atsākuši klātienes treniņu darbu,” norāda VBSS direktore Līga Dzene.

Izmaiņas sporta dzīvē

Līdz šim ārkārtējās situācijas laikā VBSS mācības notika attālināti. Pedagogi savu grupu audzēkņiem veidoja attālināto nodarbību mācību plānus, ņemot vērā gan valstī noteiktos ierobežojumus, gan dažādās audzēkņu iespējas treniņiem (sporta inventāru, telpu u.c.). Katru nedēļu skolas audzēkņiem bija jāiesniedz aizpildīta dienasgrāmata par mācību plāna izpildi.

Pašreiz VBSS gatavojas kārtējai skolas akreditācijai. Šī skolas akreditācija būs atšķirīga – tā tiek plānota daļēji attālināta. Nodarbību vērošana klātienē šobrīd plānota rudenī, kad sporta veidu eksperti ieradīsies, lai skatītos, kā tiek organizēta darba ikdiena nodaļās. Šajā akreditācijā pirmo reizi tiks akreditēta arī profesionālās ievirzes izglītības programma “Badmintons”, kas līdz šim gan skaitliski plaši, gan ar augstvērtīgiem sasniegumiem darbojās kā interešu izglītības programma.

Komandu sporta veidos – basketbols, florbols un hokejs – aprīļa izskaņā un maijā notiek Latvijas jaunatnes čempionātu finālturnīri. Šogad sporta veidu federācijas nolēma par čempionātus pārtraukt, un 2019./2020.gada sezonā čempioni netiks noteikti. Arī citu komandu un individuālo sporta veidu sacensību kalendāros vērojami ieraksti “atcelts”, “pārcelts uz nenoteiktu laiku” un tamlīdzīgi.  

Vairākiem sportistiem, kuri iekļauti valsts izlašu sastāvos savās vecuma grupās, šogad nebūs iespēja parādīt savu sniegumu Eiropas mēroga sacensības. Šobrīd pārtraukta arī kvalifikācijas punktu vākšana Tokijas olimpiskajām spēlēm, kam plānveidīgi gatavojās daļa skolas AKSSC BMX nodaļas sportistu.

„Šobrīd ar nepacietību gaidām Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas atvēršanu pēc atjaunošanas. Tā būs modernākā, starptautiskiem standartiem atbilstoša vieglatlētikas būve Latvijā. Stadions un manēža ļaus turpināt iesāktās vieglatlētikas tradīcijas pilsētā, kā arī organizēt augsta līmeņa starptautiskas sacensības. Līdz ar stadiona atvēršanu pēc pārbūves lielākas iespējas būs vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanā arī citu sporta veidu pārstāvjiem. Sagatavošanās periodā vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi ir nozīmīgi jebkurā sporta veidā,” atzīmē Līga Dzene.

Jāpiebilst, ka VBSS īsteno 14 sporta veidu programmas, no kurām deviņas ir profesionālās ievirzes izglītības programmas, piecas interešu izglītības programmas un Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs (AKSSC). Kopā audzēkņu skaits pēdējos gados svārstās no 1250 līdz 1300 jaunajiem sportistiem. Valmieras Bērnu sporta skola ir skaitliski lielākā izglītības iestāde Valmierā un ceturtā lielākā sporta skola valstī.

 

Oriģinālais raksta avots: https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sporta_zinas/23174_valmieras_bernu_sporta_skola_atsakusies_trenini_klatiene_