VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Paplašinātas iespējas sporta treniņiem iekštelpās

Pamatojoties uz 1.12.2021. (prot. Nr. 78 50. §) grozījumiem Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tiek paplašinātas mācību-treniņu nodarbību iespējas iekštelpās.

Ar 2021.gada 2.decembri Valmieras Sporta skolā sporta treniņi notiek saskaņā ar MK rīkojumā noteikto:

5.42. sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:

5.42.1. iekštelpās var piedalīties: 

5.42.1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

5.42.1.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 

5.42.1.3. peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; 

5.42.1.4. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 

5.42.1.5. ne vairāk kā 20 pamata izglītības pakāpes izglītojamie līdz 12* gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.42.2. ārtelpās var piedalīties: 

5.42.2.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;

5.42.2.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.

Sports 6 Sports 7

 

* Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, 3 mēneši ir pārejas periods epidemioloģiski drošās vides nosacījumu piemērošanai bērnam no 12 gadu vecuma, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju. Saskaņā ar MK lēmumu, iekštelpās sporta treniņos ar formālajā izglītībā veiktu rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam var piedalīties bērni līdz 12 gadu un 3 mēnešu vecumam.  

Aug jauno sportistu skaits Valmieras Sporta skolā

2021 septembra SAPULCE 187 2Valmieras izglītības iestādēs jaunais mācību gads rit dinamiski, arī sporta skolā. Šo mācību gadu sporta skola uzsākusi ar vairākām pozitīvām pārmaiņām – mainīts skolas nosaukums, skolas administrācijas lokācija, kolektīvam pievienojušies jauni kolēģi, kā arī ar audzēkņu skaita pieaugumu uzsākts sešdesmitās jubilejas gads.

Aktuālās un būtiskākās izmaiņas līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu ir sporta skolas nosaukuma maiņa uz “Valmieras Sporta skola”, nu skolas informāciju visās sociālo tīklu un mediju platformās varam meklēt pēc šiem atslēgas vārdiem. Skolas administrācija pārcēlusies uz rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu un atrodas 2.stāvā. Skolas pedagoģisko darbinieku pulkam pievienojušies vēl trīs treneri – hokeja nodaļā Miks Lipsbergs, BMX riteņbraukšanā Megija Agate Deičmane un vieglatlētikā Edvīns Krūms.

Ik gadu priecājamies par audzēkņu skaita pieaugumu. Iepriekšējo mācību gadu uzsākām ar 1181 audzēkni profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās, bet skolā kopumā 1332 audzēkņiem. 2021.gada janvāri no sporta skolas atdalījās viena no lielākajām sporta veidu nodaļām (basketbols), kur audzēkņu skaits sastādīja aptuveni 260 audzēkņu.

audz sk

2021./2022. mācību gadā skolas profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās mācības uzsāk 1044 audzēkņi, interešu izglītības programmās 136 audzēkņi un Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā 14 sportisti, skolā kopumā 1194 audzēkņi.

Šajā mācību gadā lielākais audzēkņu skaita pieaugums vērojams vieglatlētikas nodaļā, kur audzēkņu pulkam pievienojušies vairāk kā 40 jauno sportistu. Rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu ik dienu apdzīvo mūsu vieglatlētikas nodaļa, kur šobrīd nodrošināti teicami treniņu apstākļi. Liels jauno audzēkņu skaita pieaugums vērojams arī futbola un BMX sporta veidu nodaļās.

Priecājamies, ka Valmierā bērni ir aktīvi un Valmieras Sporta skolā arvien gaidām jaunos sportot gribētājus. Visu informāciju par iespējām iestāties skolā variet meklēt  mājaslapā vbss.valmiera.lv!

 

No 2021.gada 21.oktobra mācības notiek attālināti

No 21.oktobra Valmieras Sporta skolā klātienes treniņu nodarbības nenotiek, mācību process tiek organizēts attālināti!
 
Saistībā ar 20.10.2021. Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī sporta treniņu un sacensību organizēšanu. Plašāka informācija: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/par-izmainam-izglitibas-un-sporta-norisu-organizesana-no-21oktobra
 

Pazinojums par attalinato darbu kopija

Par mācību procesa organizāciju ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Valmieras novada pašvaldības iestādē “Valmieras Sporta skola”:

Ar 11.10.2021. mācību process tiek īstenots atbilstoši 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” prasībām un ievērojot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumus Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tai skaitā:

  • sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē iekštelpās piedalās: 
   • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
   • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas mācību-treniņu grupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
   • individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 
   • grupu treniņos vienā mācību-treniņu grupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas;
   • iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess);
   • piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %.
  • sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē ārtelpās piedalās: 
   • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
   • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
  • sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;
  • reizi nedēļā treneris veic Covid-19 testu kontroli un uzskaiti visiem grupas audzēkņiem (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus). Katrā nodarbībā tiek nodrošināta audzēkņu un mācību procesā iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija);

Valmieras Sporta skola

11.10.2021.

244967409 239344481553429 2612096286833159923 n