VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Savstarpēja nodarbību vērošana - ideju avots mācību-treniņu procesa dažādošanai Covid-19 ierobežojumu laikā

Nod veros 2021Šobrīd iestājušies labvēlīgi laika apstākļi darbam ārvidē un visas Valmieras Bērnu sporta skolas sporta izglītības programmas turpina darbu āra apstākļos. Atsevišķām nodaļām apstākļi ierasti-BMX, airēšanas slaloms, futbols var teikt, ka pilnvērtīgi apgūst sava sporta veidu specifiku. Vienīgais  ierobežojums ir darbs grupās pa 10 audzēkņiem. Savukārt atsevišķi sporta veidi - peldēšana, hokejs, daiļslidošana diemžēl ilgstoši darbojas savam sporta veidam nepiemērotos apstākļos un pamatā strādā pie vispārējās fiziskās sagatavotības.

Joprojām nav zināms, vai un kad varēs atsākties pilnvērtīga sacensību sezona, līdz ar to mācību-treniņu procesā iestājusies zināma rutīna.

Lai atbalstītu pedagogus un veicinātu radošu pieeju mācību procesam, mēneša garumā esam organizējuši nodarbību vērošanas starp sporta veidiem. Treneriem pēc izvēles tika dota iespēja vērot kāda cita sporta veida nodarbību. Lielākā interese bija par vieglatlētikas nodaļas darbu. Citu sporta veidu treneriem, kuri ar saviem audzēkņiem  pamatā turpina strādāt pie fiziskās sagatavotības, bija vēlēšanās vērot vieglatlētikas speciālistu nodarbības, šādā veidā paņemot kādu ideju turpmākajam darbam.

Devām iespēju arī jaunajiem pedagogiem iejusties vērtētāju lomā un vērot jau pieredzējušu treneru nodarbības, šādā veidā paškritiski analizēt savu darbu.

Kopumā, kā vērotāji tā vērojamie procesu vērtēja pozitīvi. Gatavojoties nodarbībai tika piestrādāts pie treniņa organizācijas kvalitātes, savukārt  vērtētājs varēja piedomāt vai savā ikdiens darbā strādā radoši un kvalitatīvi.

Arī iepriekš esam piekopuši šādu savstarpējo vērošanas praksi, bet tie bija atsevišķi gadījumi. Periodiski plānojam šādus  nodarbību vērošanas ciklus atkārtot. Paldies treneriem par izturību šajos neierastajos darba apstākļos!

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Rulle

Direktora vietnieks izglītības jomā

Darbs ārvidē - radošs un sekmē izturību

Covid Trenini 2020 21Valmieras Bērnu sporta skolā (VBSS) pārmaiņu vadīts rit sešdesmitās jubilejas gads. Septembrī veiksmīgi norisinājies skolas akreditācijas process, kolektīvam pievienojušies vairāki jaunie pedagogi, ir notikušas būtiskas izmaiņas skolas piedāvāto profesionālās ievirzes sporta programmu piedāvājumā un ikdienā jūtamas pārmaiņas ievieš Covid19 pandēmija. Jaunajā šī brīža ikdienā lūkojamies pozitīvi - darbs ārvidē gan skolas treneriem, gan audzēkņiem ir radošs un sekmējis izturību un veselības stiprināšanu.

Šajā mācību gadā skolas audzēkņiem un pedagogiem bijis jāpielāgojas dažādiem treniņu apstākļiem. Ņemot vērā Covid19 pandēmiju un tās ierobežošanu, pārmaiņas mācību procesā tiek ieviestas regulāri. Mācību darbs skolā noticis gan kā ierasti klātienē, gan arī tikai attālināti vai kombinējot attālināto un klātienes darbu.

Rudenī treniņus uzsākām gandrīz kā ierasts, trenējoties grupās līdz 25 cilvēkiem gan ārvidē, gan iekštelpās. Ar jaunu ierobežojumu noteikšanu iekštelpās, līdz 21.decembrim vairākos sporta veidos audzēkņiem tika nodrošinātas arī individuālās nodarbības. Jau četrus mēnešus skolas mācību-treniņu process norit tikai ārvidē, grupās līdz 10 audzēkņiem. Izņēmums ir Latvijas izlašu dalībnieki, kuriem ir iespēja trenēties arī telpās. Pielāgojoties apstākļiem, gan audzēkņu, gan treneru darbs ir radošs. Āra treniņu apstākļi, it īpaši šī gada ziemā, bija izaicinājums, tāpat arī ierastās treniņu infrastruktūras iztrūkums.

Pandēmija liek novērtēt ikdienas nodrošinājumu

Ierasti VBSS mācību-treniņu darbs tiek organizēts vairāk nekā desmit sporta bāzēs Valmierā. Tās ir septiņas vispārizglītojošo skolu sporta bāzes, Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) infrastruktūra, kā arī papildu sporta bāzes: airēšanas bāze “Krāces”, BMX trase “Avoti” un, Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas laikā, arī Rencēnu pamatskolas stadions. Noslogotākās sporta bāzes ikdienā ir VOC un Valmieras Pārgaujas sākumskola, kur ir plašāka infrastruktūra.

Šobrīd mācību-treniņu process vairākos sporta veidos rit krasi atšķirīgi nekā ikdienā. Treniņu vietas ārvidē tiek rastas dažādās pilsētas vietās – Sajūtu Parkā, Valmieras estrādes apkaimē, Putriņu mežā vai citviet pilsētvidē, kur iespējams integrēt un realizēt mācību-treniņu darbu. Treniņprocesā pedagogi izmanto trepes, kalniņus, pat gājēju celiņus. Iestājoties pavasarim esam aktīvi sākuši izmantot arī skolu stadionus.

Šobrīd treniņu laiki audzēkņiem variē, ņemot vērā stundu laikus vispārizglītojošajās iestādēs, kā arī laikapstākļus un diennakts gaišo laiku. Pedagogu darbs šo ierobežojumu laikā dažkārt ir pat dubults, jo, ja grupas audzēkņu skaits pārsniedz 10, nodarbības jāvada vairākām grupām nekā ierasts. Arī darba process ir mainījies, jo trūkst iespēju, lai sekmētu konkrētā sporta veida specifisko iemaņu apgūšanu.

Ieilgušajam ārvides darbam ir savi pozitīvie aspekti. Šajā laikā daudzkārt publiskajā telpā runāts par riskiem jauniešu psihoemocionālajā un fiziskajā veselībā. Sporta nodarbības bieži pandēmijas laikā ir bijis vienīgais laiks, kad bērni un jaunieši varējuši atrauties no attālinātā mācību darba un ikdienas stundām pie datora, kā arī būt fiziskā saskarsmē ar saviem vienaudžiem. Spītējot laikapstākļiem un ierobežojumiem, nodarbību apmeklējums bijis iepriecinošs, citās grupās pat 100%. Šogad skolā vērojama arī retāka audzēkņu slimošana, nekā citus pavasarus, kad bieži vērojams saaukstēšanās vilnis. Paldies vecākiem, kuri atbalstīja un motivēja audzēkņus apmeklēt treniņus tumšajā un aukstajā ziemas periodā. Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā noteikti stiprinājušas imunitāti.

Ilgojamies pēc ierastās sporta infrastruktūras

Lai gan esam veiksmīgi pielāgojušies esošai situācijai, pandēmija izgaismojusi arī būtiskus trūkumus pilsētas sporta infrastruktūrā. Neapšaubāmi, Valmierā sporta infrastruktūras attīstībā ir paveikts daudz, tomēr darbs ārvidē pandēmijas laikā ir parādījis, cik daudz vēl jāpaveic, lai arī āra infrastruktūra būtu pilnvērtīga. Savu pārbūves laiku gaida arī vispārizglītojošo skolu stadioni, kur daudzviet trūkst atbilstoša skrejceliņu seguma un vieglatlētikas disciplīnu, volejbola vai basketbola sektoru.

Āra nodarbībām šajā mācību gadā izcili pielāgojušies ir futbola nodaļas pedagogi un audzēkņi, kuru darbs ne mirkli nav pārtrūcis. Sporta veida specifika ļoti labi pielāgojas tikai ārvides treniņiem. Neapskaužamā situācijā pandēmijas laikā nonākusi liela daļa citu sporta veidu. Īpaši to izjūt peldētāji, kuriem darbs Valmieras peldbaseinā pārtrūcis jau no pagājušā gada nogales. 2018. gada septembrī atklātais Valmieras peldbaseins ir pamata bāze VBSS peldēšanas nodaļai. Jaunāko grupu audzēkņi var apgūt peldētprasmi mazajā baseinā, savukārt vecāko grupu audzēkņi pilnveido savu meistarību starptautiskiem standartiem atbilstošā sporta bāzē. Peldbaseinu kā vispārējās fiziskās sagatavošanas bāzi ziemas periodā izmanto arī citu sporta veidu audzēkņi, līdz ar to, peldbaseina slēgšanas laikā, treniņu process tiek ietekmēts vairākās skolas programmās. Pilnībā jāpielāgojas ierobežojumiem bijis arī hokeja un daiļslidošanas audzēkņiem, kuru pamata bāzes – ledus halle un VOC trenažieru zāle tika slēgtas gada nogalē. Tāpat arī sporta veidiem, kuri ierasti trenējas iekštelpās – badmintonam un florbolam.

BMX nodaļas audzēkņi šajā mācību gadā treniņus turpina izcilos apstākļos - jaunuzceltajā Māra Štromberga BMX trasē “Valmiera”, kurā tika organizēts 2019.gada Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Priecājamies, ka BMX nodaļas sportisti  šoruden ieguva telpas arī fiziskās sagatavotības treniņiem - jaunajā Māra Štromberga BMX trasē iekārtota arī trenažieru zāle. Ziemas laikā BMX trases apkārtnē tika izveidots arī ledus laukums, kas papildināja ikdienas treniņus gan BMX riteņbraucējiem, gan florbolistiem. Vēl viens āra ledus laukums atradās pie Vidzemes Olimpiskā centra, kuru pamatā noslogoja hokeja un daiļslidošanas nodaļu audzēkņi, bet ,kā papildus treniņu iespēju, izmantoja arī citu nodaļu sportisti. Šobrīd BMX trases teritorijā izvietoti arī divi āra florbola laukumi, kur trenējas gan florbolisti, gan hokejisti. Nesen trases teritorijā uzstādīti arī āra basketbola grozi.

VBSS vieglatlētikas nodaļas jaunieši jau vairāk kā divus gadus trenējas “pielāgotos“ apstākļos - skolu sporta bāzēs un ārvidē, bez iespējām pilnvērtīgi apgūt tehniskās disciplīnas. Vispārizglītojošo skolu sporta laukumi ir ar nepiemērotiem segumiem, tajos nav iespējams attīstīt ātruma īpašības. Nav arī vieglatlētikas disciplīnām atbilstošu sektoru (augstlēkšana, tāllēkšana, lodes grūšana, diska, šķēpa mešana, kārtslēkšana). Periodiski, lai varētu nodrošināt vieglatlētikas disciplīnu speciālās tehnikas elementu apguvi, nodaļas audzēkņu nodarbības tiek organizētas arī Rencēnu pamatskolas stadionā.

Ar saviļņojumu gaidām vasaru un šobrīd joprojām rekonstrukcijā esošā Jāņa Daliņa stadiona kompleksa rekonstrukcijas noslēgšanos. Tā kļūs par mājvietu arī VBSS administrācijai. Tas atvieglos ikdienas darbu, jo daļa treneru būs sastopami stadionā, līdz ar to būs ērtāka un ātrāka sadarbība, vieglāk būs “sajust”  sportisko darba atmosfēru. Sporta veidiem, kuru specifika nosaka ikdienas darbu iekštelpās, būs iespēja izmantot arī āra infrastruktūru.

Lai gan esam ierauti Covid19 pandēmijas ikdienā, jūtam, ka bērnu veselība un izturība šajā mācību-treniņu periodā ir stiprinājusies. Valmieras pilsētas ieguldījums sporta infrastruktūras attīstībā ir attaisnojies. Valmieras Bērnu sporta skolā  arī audzēkņu skaita pieaugums vērojams ik gadu. Bērni un jaunieši kļūst arvien aktīvāki un meklē iespējas brīvo laiku pavadīt aktīvi un rūpējoties par savu veselību. Esam gandarīti, ka pandēmijas laiks īpaši pierāda mūsu pilsētas iedzīvotāju spēcīgo un sportisko garu. Visā pilsētā varam vērot aktīvus bērnus, jauniešus un viņu ģimenes, kas izmanto Valmieras pilsētas infrastruktūru un sporta organizāciju piedāvājumus.

Sagatavoja:

Austra Dambrova,

Valmieras BSS sporta organizatore

Sporta psiholoģijas lekcijas Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņiem

Sporta psih lekc 2021 kopijaNo 23.marta tiks uzsākts 2020./2021.mācību gada lekciju cikls Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņiem un audzēkņu vecākiem par tēmu "Sporta Psiholoģija".

Lekcijā tiks runāts par:

1. Motivāciju, tās trūkumu bērniem un jauniešiem, saistībā ar šī brīža situāciju.

2. Ko darīt, lai uzlabotu situāciju.

3. Situatīvā trauksmainība pirms snieguma sacensībās, spēlēs, skolā, tās izpausmes veidi.

4. Kā to konstatēt?

5. Trauksmes regulācijas metodes.

 

Lekcijas vadīs Sporta Veselības Centra speciālists Guntis Jansons. Ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju lekcijas tiek organizētas tiešsaistes platformā Zoom, kur pēc noteikta grafika (attēlā) tās norisināsies otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.18:10 - 19:10, katru dienu konkrētā gadā dzimušiem bērniem un jauniešiem. 

Pieejas saite lekcijas tiešraidei tiks nosūtīta audzēkņiem E-klasē un būs pieejama arī pie audzēkņa trenera. 

Uz tikšanos lekcijās!

 

 

Mācību-treniņu darba organizācija Valmieras Bērnu sporta skolā ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā mainīto darba ritmu  pavasara un vasaras sezonā, ļoti cerīgi un enerģiski iesākām jauno 2020./2021.mācību gadu. Sporta veidu federācijas uzsāka jaunā čempionāta  sacensību sezonu. Septembrī  uz  vairākām izbraukuma spēlēm devās  Valmieras Bērnu sporta skolas (turpmāk Skola) sporta spēļu komandas. Arī individuālo sporta veidu pārstāvji aizvadīja vairākas sacensības.

Oktobra sākumā valstī esošā epidemioloģiskā situācija liecināja, ka būs jārēķinās ar ierobežojumiem, un tas bija tikai laika jautājums - kādi un cik ilgi tie būs. Sākot ar šī gada 17. oktobri, pakāpeniski tika palielināti  liegumi darbam iekštelpās un šobrīd Skolas programmām ir iespēja darboties klātienē tikai ārvidē, kur treneris var strādāt ar 10 audzēkņiem. Bet, ja salīdzinām ar pavasara situāciju, esam priecīgi, jo varam uzturēt  audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību strādājot ārā.

Lai gan daudzi sporta veidi nav pieraduši ziemas periodā trenēties ārvidē, aicinām vecākus atbalstīt un mudināt savas atvases piedalīties āra treniņos. Fiziskas aktivitātes un svaigs gaiss tikai uzlabos bērna fizisko sagatvotību, mentālo veselību, kā arī stiprinās imunitāti.

Saprotot, ka patreiz ir jāatkāpjas no programmas prasībām, mācību –treniņu procesam mudinām pieiet radoši un reizē atbildīgi. Jaunāko grupu audzēkņi dodas pārgājienos, brauc ar ragaviņām, ceļ sniegavīrus, arī slidojam, slēpojam, spēlējam hokeju. Mācību procesā integrējam arī dažādu mobilo aplikāciju izmantošanu, ar kuru palīdzību tiek veidoti distanču maršruti ar papildus uzdevumiem. Daļai sporta veidu  tehnikas apguve tiek uzdota kā mājas darbs, lai pie tā pastiprināti strādātu atgriežoties klātienes darbā.

Patreiz orientējamies un plānojam mācību-treniņu procesu pa nedēļām, jo gan laikapstākļi, gan epidemioloģiskā situācija jeburā brīdī šos grafikus var mainīt. Šobrīd galvenā treniņu bāze ir Vidzemes Olipmpiskā centra (turpmāk VOC) futbola stadions. Stadionā pamatā darbojas visu vecumu futbolisti, bet to izmanto arī hokeja, florbola un BMX nodaļu sportisti. Pateicoties aukstajiem laika apstākļiem, VOC apkārtnē ir uzlieti divi nestandarta ledus laukumi. Mazākais no tiem atrodas BMX trases teritorijā, kur slidotprasmi un hokeja spēles pamatus apgūst BMX nodaļas audzēkņi.

Lielākajā laukumā, kas atrodas ledus halles galā, daļēji darbu atsākusi daiļslidošanas nodaļa un hokeja nodaļas audzēkņi. Pateicoties aktīvu vecāku iniciatīvai, hokejisti  vairākas reizes nedēļā dodas arī  uz Limbažu slidotavu, kur trenējas uz lielā hokeja laukuma.

Liels skaits vieglatlētikas nodaļas audzēkņu trenējas slimnīcas apkārtnē. Šeit treneriem ir pieejams inventārs, tiek radoši izmantota apkārtējā infrastruktūra. Vieglatlēti un badmintona nodaļas audzēkņi izmanto arī J.Daliņa stadiona apkārtni un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas stadionu. Orientēšanās nodaļai patreizējie apstākļi ikdienas darbu ļoti neietekmē, sportisti pieraduši darbam āra apstākļos.

Kopš decembra beigām ir slēgts VOC peldbaseins, līdz ar to bez sporta veidam piemērotiem apstākļiem palika arī viena no Skolas skaitliski lielākajām nodaļām. Peldēšanas nodaļas treneri patreiz izmanto daļu no atvaļinājuma, lai jau tuvākajā laikā atsāktu mācību-treniņu procesu.

Notiekošie treniņi ir diezgan liels izaicinājums visiem, arī treneriem. Lai novadītu divus vai dažreiz pat trīs treniņus ziemas laika apstākļos, ir nepieciešams zināms rūdījums, bet saprotam, ka šīs āra aktivitātes ļoti vajadzīgas bērniem, jo lielākā daļa skolēnu savu dienu pavada mājās pie datoriem tiešsaistes stundās. Audzēkņi, neskatoties uz treniņu apstākļiem ārvidē, nodarbības apmeklē regulāri, atsevišķās grupās apmeklējums ir pat 100%.

Šobrīd aicinām savus audzēkņus un kolēģus ievērot valstī noteiktās prasības attiecībā uz ierobežojumiem, jo mēs visi vēlamies atgriezties ierastajā darba ritmā, atkal sajust sacensību garšu un izbaudīt uzvaras prieka emocijas!

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Rulle

VBSS direktora vietniece izglītības jomā