VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Aug jauno sportistu skaits Valmieras Sporta skolā

2021 septembra SAPULCE 187 2Valmieras izglītības iestādēs jaunais mācību gads rit dinamiski, arī sporta skolā. Šo mācību gadu sporta skola uzsākusi ar vairākām pozitīvām pārmaiņām – mainīts skolas nosaukums, skolas administrācijas lokācija, kolektīvam pievienojušies jauni kolēģi, kā arī ar audzēkņu skaita pieaugumu uzsākts sešdesmitās jubilejas gads.

Aktuālās un būtiskākās izmaiņas līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu ir sporta skolas nosaukuma maiņa uz “Valmieras Sporta skola”, nu skolas informāciju visās sociālo tīklu un mediju platformās varam meklēt pēc šiem atslēgas vārdiem. Skolas administrācija pārcēlusies uz rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu un atrodas 2.stāvā. Skolas pedagoģisko darbinieku pulkam pievienojušies vēl trīs treneri – hokeja nodaļā Miks Lipsbergs, BMX riteņbraukšanā Megija Agate Deičmane un vieglatlētikā Edvīns Krūms.

Ik gadu priecājamies par audzēkņu skaita pieaugumu. Iepriekšējo mācību gadu uzsākām ar 1181 audzēkni profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās, bet skolā kopumā 1332 audzēkņiem. 2021.gada janvāri no sporta skolas atdalījās viena no lielākajām sporta veidu nodaļām (basketbols), kur audzēkņu skaits sastādīja aptuveni 260 audzēkņu.

audz sk

2021./2022. mācību gadā skolas profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās mācības uzsāk 1044 audzēkņi, interešu izglītības programmās 136 audzēkņi un Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā 14 sportisti, skolā kopumā 1194 audzēkņi.

Šajā mācību gadā lielākais audzēkņu skaita pieaugums vērojams vieglatlētikas nodaļā, kur audzēkņu pulkam pievienojušies vairāk kā 40 jauno sportistu. Rekonstruēto Jāņa Daliņa stadionu ik dienu apdzīvo mūsu vieglatlētikas nodaļa, kur šobrīd nodrošināti teicami treniņu apstākļi. Liels jauno audzēkņu skaita pieaugums vērojams arī futbola un BMX sporta veidu nodaļās.

Priecājamies, ka Valmierā bērni ir aktīvi un Valmieras Sporta skolā arvien gaidām jaunos sportot gribētājus. Visu informāciju par iespējām iestāties skolā variet meklēt  mājaslapā vbss.valmiera.lv!

 

Par mācību procesa organizāciju ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Valmieras novada pašvaldības iestādē “Valmieras Sporta skola”:

Ar 11.10.2021. mācību process tiek īstenots atbilstoši 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” prasībām un ievērojot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumus Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tai skaitā:

  • sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē iekštelpās piedalās: 
   • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
   • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas mācību-treniņu grupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
   • individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 
   • grupu treniņos vienā mācību-treniņu grupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas;
   • iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess);
   • piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %.
  • sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē ārtelpās piedalās: 
   • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
   • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
  • sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;
  • reizi nedēļā treneris veic Covid-19 testu kontroli un uzskaiti visiem grupas audzēkņiem (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus). Katrā nodarbībā tiek nodrošināta audzēkņu un mācību procesā iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija);

Valmieras Sporta skola

11.10.2021.

244967409 239344481553429 2612096286833159923 n

Valmieras Sporta skolas treneri gūst zināšanas Sporta Veselības centra speciālistu vadībā

SVC lekciju cikls padagogiem 1posms 3030.septembrī Jāņa Daliņa stadiona konferenču zālē norisinājās pirmā lekciju cikla tikšanās reize Valmieras Sporta skolas treneriem, kurā lekcijas vadīja Valmieras Olimpiskā centra struktūrvienības “Sporta Veselības Centrs” speciālisti, sporta ārste Mairita Bumbure un sporta psiholoģijas speciālists Guntis Jansons.
 
Šajā tikšanās reizē klausījāmies lekcijas par tēmām “Vispārējās fiziskās sagatavotības nozīme bērna sportiskajā izaugsmē”un “Sporta psiholoģiskās sagatavošanas aspekti treniņu procesā un sacensībās”.
Arī turpmāk Valmieras Sporta skolas treneri papildinās un atsvaidzinās savas zināšanas tiekoties ar sporta speciālistiem lekciju ciklā 11., 15.oktobrī un 8.novembrī.
 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Skolas pedagogi saņem apbalvojumus "Balva izglītībā 2021"

WhatsApp Image 2021 10 10 at 21.56.31Piektdien, 8. oktobrī, koncertzālē “Valmiera” norisinājās apbalvojuma “Balva izglītībā 2021” pasniegšana, kurā pirmo reizi vienkopus pulcējās Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbinieki.

Pasākumā deviņiem skolotājiem pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Atzinības un Pateicības raksti. IZM Pateicības rakstu par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras Sporta skolas vieglatlētikas treneris Raitis Ravinskis.

Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2021” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā saņēma 59 Valmieras novada laureāti, tostarp Valmieras Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā Santa Rulle un Augstas klases sportistu sagatavošanas centra BMX nodaļas treneris Miks Puķītis.

Pateicībā par ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā Valmieras novada pašvaldība apbalvojuma saņēmējiem piešķīra naudas balvu 150 eiro apmērā un dāvināja īpašu piemiņas pildspalvu.

Apsveicam kolēģus ar darba novērtējumu!

Foto: Raivo Sarelainens


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Tiešsaistes lekcijas Valmieras SS audzēkņiem un vecākiem

Uzturs 2021 FIN kopijaNo 2021.gada 5.oktobra līdz 2.novembrim Valmieras Sporta skolas audzēkņiem un vecākiem tiešsaistes platformā Zoom norisināsies lekcijas "Ceļš uz panākumiem - sabalansēts uzturs treniņu procesā un sacensībās mijiedarbībā ar kvalitatīvu miegu!". 

Lekcijas norisināsies pēc iepriekš sastādīta grafika, darba dienu (otrdiena-piektdiena) vakaros no plkst.18:10. 

Pieejas saiti tiešsasistes lekcijām iespējams saņemt pie audzēkņa trenera. 

Lekcijas temati:

1. Uzturs pirms un pēc treniņiem un sacensībām;

2. Kvalitatīvs miegs kā atjaunošanās un enerģijas līdzeklis.

 

Lekcijas Valmieras SS audzēkņiem un vecākiem tiek organizētas sadarbībā ar Valmieras Olimpiskā centra Sporta Veselības centru, tās vadīs SVC speciālis Guntis Jansons. 

Uz tikšanos lekcijās!