Peldēšana

Nodaļā 12.grupās strādā 4 treneri, 149 audzēkņi. Nodarbības notiek VBSS peldbaseinā, VPĢ, SIA «Rīts» trenažieru zālē. Jau 41 gadu nodaļa veic peldētapmācību gan pilsētas, gan starpnovadu vispārizglītojošo skolu 3.klašu skolēniem.

Kontrolnormatīvi: http://swimming.lv/sporta-skolu-kontrolnormativi/

Vecuma grupa

Treneris

Trenera tālrunis

Meitenes un zēni 2000.-2003.g.dz.

Inta Andrejānova

26780486

Meitenes un zēni 2003.-2007.g.dz., 2008.-2010.g.dzim.

Vladimirs Širjājevs

26735980

Meitenes un zēni 2006.-2009.g.dz.

Juris Liepiņš

26576307

Meitenes un zēni 2008.-2010.g.dz.

Aiva Miķelsone

29410594

 


Drukāt   E-pasta adrese