Vieglatlētika

Sporta karaliene, arī  Valmieras BSS ir jau kopš tās pirmsākumiem -1961.gada. Vieglatlētika attīsta un uzlabo sportista vispārējo fizisko sagatavotību. Sporta veids, kura pamatā ir cilvēka dabiskās kustības - iešana , skriešana, lēkšana.

Nodarbības notiek J.Daliņa stadionā, Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras Valsts ģimnāzijā. Valmieras BSS vieglatlētikas nodaļai izveidojusies cieša sadarbība ar  «Valmieras vieglatlētikas klubu». Regulāri tiek organizētas sacensības, t.sk. tradicionālās starptautiskas vieglatlētikas sacensības «Valmieras spēles». Cieša sadarbība notiek arī ar Igaunijas vieglatlētikas klubu «Maret-Sport». 

Valmieras BSS vieglatlētikas nodaļā tiek uzņemti zēni un meitenes no 7-11 gadu vecumam. Vairāk informācijas par uzņemšanu lasi mājaslapas sadaļā “Uzņemšana”.

Kontrolnormatīvi

 

MŪSU TRENERI

 

  iconfinder website female user 3440833  

Baiba Kaufmane

  iconfinder website female user 3440833

Ineta Zviedre

Tālr.nr. 

+371 29145559 

 

Tālr.nr.

+371 29434386

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2002.-2005., 2009.-2012.g.dzim.

 

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2011.-2012.g.dzim.

Sertifikāts

B kategorija

 

Sertifikāts

B kategorija

 

  iconfinder website female user 3440833  

Paula Riba  - ilgstošā prombūtnē    

  iconfinder website male user 3440844

Pēteris Karlivāns

Tālr.nr. 

 

 

Tālr.nr.

+371 26157582

Vecuma grupa:    

                                                 

 

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2007.-2008.g.dzim.

Sertifikāts

B kategorija

 

Sertifikāts

B kategorija

 

   iconfinder website female user 3440833 

Līga Dzene  

  iconfinder website male user 3440844

Raitis Ravinskis

Tālr.nr.

+371 29448010 

 

Tālr.nr.

+371 29542587

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2004.g.dzim.

 

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2002., 2005.g.dzim.

Sertifikāts

B kategorija

 

Sertifikāts

B kategorija

 

 iconfinder website female user 3440833   

Inga Dzene  

  iconfinder website male user 3440844

Alvis Čākurs

Tālr.nr. 

+371 28394383 

 

Tālr.nr.

+371 26169944

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2009.-2010.g.dzim.

 

Vecuma grupa:    

Meitenes un zēni 2006., 2012.-2013.g.dzim.

Sertifikāts

B kategorija

 

Sporta studiju absolvents

 

   iconfinder website female user 3440833 

Megija Stalberga  

Tālr.nr. 

+371 27000440 

Vecuma grupa:    

 Meitenes un zēni 2005., 2009.-2011.g.dzim.

Sporta studiju studente  

 

Drukāt