VALMIERAS SPORTA SKOLA

AKTUALITĀTES

Paplašina iespējas bērniem piedalīties sporta nodarbībās un sacensībās

271519857 296243362530207 6759732514329530025 nPamatojoties uz 7.01.2022. (prot. Nr.1 2.§) grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paplašina iespējas bērniem piedalīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Turpmāk sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās turpmāk varēs piedalīties arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bet kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. 

Sporta treniņos iekštelpās varēs piedalīties arī pirmsskolas vecuma bērni, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 bērnu. Ja plūsmas pārklājas, tad pirmsskolniekiem jāveic antigēna paštests. 

Ar 2022.gada 10.janvāri Valmieras Sporta skolā sporta treniņi notiek saskaņā ar MK rīkojumā noteikto:

5.42. sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:

5.42.1. iekštelpās var piedalīties: 

5.42.1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

5.42.1.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 

5.42.1.3. peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; 

5.42.1.4. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 

5.42.1.5. ne vairāk kā 20 pamata izglītības pakāpes izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.42.1.6. ne vairāk kā 20 pirmsskolas izglītojamie, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem. Ja pirmsskolas izglītojamo nodarbības iekštelpās pārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamo nodarbībām, pirmsskolas izglītojamie ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā veic antigēna paštestu, par kura rezultātu paziņo atbildīgajai personai, vai pirms nodarbības veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksas nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem. Ja paštests ir pozitīvs, bērns, bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu;

5.42.1.7. bērni no 12 gadu vecuma, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;

5.42.2. ārtelpās var piedalīties: 

5.42.2.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, kā arī pirmsskolas izglītojamie, ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

5.42.2.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 

 

Plašāka informācija Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā:

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-iespejas-berniem-piedalities-interesu-izglitibas-un-sporta-nodarbibas